فیلم صحنه‌های منتشر‌شده از انفجار انتحاری در حرم امام(ره)

اولین صحنه‌های منتشر‌شده از انفجار انتحاری در حرم امام(ره) را ببینید