فیلم ادعای BBC از حمله تروریستی به ایران

ادعای بی بی سی درباره لهجه تروریست‌های امروز تهران