صحنه ای فجیع از شلیک تروریستها به یک شهروند در مقابل ساختمان مجلس

صحنه ای فجیع از شلیک تروریستها به یک شهروند در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در پی اقدام تروریستی امروز 17 خرداد 1396