نظر رحیم پورازغدی در مورد سند 2030

رحیم پورازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی سند 2030 ( نسخه سکولار وارداتی برای آموزش ) را تحلیل می کند .