مدرس مشتری مداری بهزاد حسین عباسی مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدرس مشتری مداری بهزاد حسین عباسی مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM
مدرس مدیریت استاد مدیریت سخنران مدیریت
09121724677
09128724677
behzadabbasi.ir
behzadabbasi.com