مدرس crm بهزاد حسین عباسی مدرس مدیریت ارتباط با مشتری

مدرس crm بهزاد حسین عباسی مدرس مدیریت ارتباط با مشتری
مدرس مدیریت استاد مدیریت سخنران مدیریت
09121724677
09128724677
behzadabbasi.ir
behzadabbasi.com