مدرس crm بهزاد حسین عباسی مدرس مدیریت ارتباط با مشتری استاد crm

مدرس crm بهزاد حسین عباسی مدرس مدیریت ارتباط با مشتری استاد crm
مدرس مدیریت استاد مدیریت سخنران مدیریت

09121724677
09128724677
behzadabbasi.ir
behzadabbasi.com