انیمیشن تعویض مفصل ران

در این فیلم کوتاه دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران" مراحل انجام یک عمل جراحی تعویض مفصل ران را بصورت انیمیشن نشان میدهد