استاد شعبانی-موسسه حرف اخرwww.harfeakher.org/shop

http://www.harfeakher.org/shop/
http://www.harfeakher.org/
02166028126
با توجه به نزدیک شدن به کنکور و دوران مرور درس ها و جمع بندی آنها، موسسه حرف آخر هم تولید دی وی دی های جمع بندی رو در دستور کار قرار داده است در این راستا اولین درسی که ضبط آن به اتمام رسیده است پک جمع بندی زیست شناسی قسمت اول بدن انسان می باشد، البته در کنار این مجموعه پک های زیست شناسی جمع بندی گیاهی و جانوری نیز موجود می باشد