کرم زیبایی ساخته شده از شیر الاغ

شما حتی دستهای خود را به شیر الاغ آغشته کرده و سپس پوست بدن خود رو با همان دستهای آغشته به شیر الا ع پشت سر هم مشاساژ بدهید پوست شما به رنگ سفید درمیاد البته شما باید این مسئله رو در نظر داشته باشید البته انجام این عمل برای نفراتی که ذاتا پست بدنشون سفید باشد یا زمینه سفیدی داشته باشد نه برای نفراتی که ذاتا و ژنتیکی سیاه یا تیره پوست هستند روشن نمیکند برای آنها هم باعث جوانی و رفع چین و چروک و ایجاد پوستی شفاف میکند.

فروش کرم شیر الاغ: 09120750932

لینک خرید: https://goo.gl/JsEUdF