پلی مود قفل دوربین برای GTA V

(با استفاده از این مود میتوانید حرکت خودکار دوربین را قفل کنید)
برای دریافت اطلاعات بیش تر به وب سایت نوت پلاس مراجعه کنید.


www.noteplus.company