آیا حیوانات با هم صحبت می کنند؟

1,183
05 خرداد 1396

تمامی حیوانات ارتباط برقرار می کنند، خرچنگ ها چنگگ هایشان را برای هم تکان می دهند تا نشان دهند که سالم هستند و آماده جفت گیری ده پاها از سلول های پوستی رنگینی به نام "کروماتوفور" استفاده می کنند تا طرح هایی بروی پوست شان بسازند تا به برای استتار به کار ببرند یا به رقباء هشدار دهند...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x