برخورد یک کبوتر به صورت یکی از سرنشینان ترن هوایی

در زندگی همه ما اتفاقات جالب و خنده داری رخ می دهد که هرگز انتظار پیش آمدن آن ها را نداشته ایم. گاهی اوقات یک زمین خوردن اشتباهی و یا یک حواس پرتی ساده، صحنه هایی را به وجود می آورد که هر کسی با تماشای آن ها خواهند خندید. ما در این مطلب قصد داریم مورد جالبی را به شما نشان دهیم که احتمال رخ دادن آن بسیار پایین بوده است.

برای فردی که سوار بر ترن هوایی بوده، اتفاقی می افتد که هیچکس فکرش را نمی کرده است. وی در حال لذت بردن از بلندترین و سریع ترین ترن هوایی قاره اروپا در بندر بارسلونای اسپانیا بوده که ناگهان در حالی که ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت سرعت داشته، کبوتری با صورت او برخورد می کند.