کلیپ آموزش درست کردن شوریده شکم پر آبادانی

در این ویدئو به آموزش طرز تهیه غذایی آبادنی کهبسیار خوشمزه استمیپردازد که سامان گلریز به آموزش درست کردن شوریده شکم پر آبادانی می پردازد