صحنه آهسته انفجار کره زمین رومیزی

این روزها فضای اینترنت به دست کسانی افتاده که قصد دارند به هر شکلی که شده به شهرت برسند و برای خود نامی دست و پا کنند. یکی از کارهایی که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده، انجام آزمایش ها و کارهای عجیب و غریب و نشان دادن آن ها به صورت صحنه آهسته است. از جمله گروه هایی که در این زمینه به فعالیت می پردازند، می توان به کانال یوتوب «the slow mo guys» اشاره نمود. آن ها این بار نیز کار جدیدی انجام داده اند.