تاریخچه ی مختصر نظام های اعداد

146
05 خرداد 1396

یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه و صفر. با همین ده نماد می تونیم هر عدد منطقی قابل تصور رو بنویسیم. اما چرا این نمادهای خاص؟ چرا ده تا از اونها؟ و چرا اونها به این شیوه کنار هم می چینیم؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x