طوطی سخنگوی نابغه!

هنرنمایی دیدنی یک طوطی خاکستری (کاسکو) سخنگو در یک شوی تلویزیونی در امریکا، چند روزی است که او را به ستاره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است. این شما و این آقای اینشتین!