پت بیرون می آید تا لباس هایش را روی بند پهن کند وبرای اینکه پشت در نماند مجبور است مواظب باشد که در بسته نشود ولی ...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x