مستر بین این قسمت : بهار فصل پاکیزیگی

با اومدن فصل بهار مردم به نظافت و خونه تکونی مشغول میشن،مستربین هم مثل بقیه آدما می خواد خونه تکونی رو آغاز کنه اما وسط کار یه خورده زیاده روی می کنه و مشکلاتی رو واسه خودش و صاحب خونش به وجود میاره