مستر بین این قسمت : زندگی بدون حیوانات خانگی

مستربین از اینکه یه حیوون خونگی نداره که باهاش بازی کنه احساس ناراحتی میکنه، و تصمیم میگیره که یه حیوون بخره، حالا هم که باید از ترس صاحب خونه یواشکی بره خونه