مستربین-ماموران راهسازی

سرو صدا و لرزشی که توسط کارگران راهسازی ایجاد میشه، مستربین رو کلافه کرده و سعی در ثابت نگه داشتن لوازم خونه می کنه اما فایده ای نداره، یه فکر بکر!!!نقشه جدید مستربین اینه که با دادن خوراکی های متنوع به کارگران اونا رو از کار باز داره