مستربین - این قسمت گردش

مستربین با نگاه کردن به عکس های قدیمی خاطرات گردش گذشته رو به یاد میاره و دوباره قصد رفتن به گردش داره . مستربین وسایل خودش وتدی رو جمع می کنه و یه جای دنج واسه چادر پیدا می کنه که ناگهان سرو کله یه مزاحم پیدا میشه .