مستربین-ملاقات کننده

یک روز مستربین توی پارک خوش میگذرونه که متوجه میشه پسر بچه ای با هواپیمای کنترلی تدی رو اذیت می کنه . مستربین نیز تصمیم میگیره یه هواپیمای کنترلی بخره اما...