مستربین - شام برای دو نفر

ظاهرا امشب مسربین یه مهمونی دو نفره راه انداخته و حالا هم داره تدارکات و شام امشب رو آماده می کنه . اما باز هم یه اتفاق می افته ....