انیمشین کودک و نوجوان ببر مازندران

«منصور» جوانی است که در يکی از روستاهای مازندران زندگی می‌کند. او فردی نيکوکار است و به روستاييان در نگهداری و حفاظت از دام‌هايشان در برابر حملۀ حيوانات وحشی کمک می‌کند. در همان سال خشکسالی در روستا، اهالی را زمين‌گير می‎کند. آنها خشکسالی را به شوم بودن فرزند منصور که باعث مرگ مادرش شده نسبت می‌دهند و...