داستان ازدواج مجری معروف ایران

تی وی پلاس/ خواستگار سمج مشهورترین مجری زن تلویزیون ایران چگونه به مراد دلش رسید؟