طرز و روش تهیه ساندویچ بستنی

بستنی نونی یا بستنی نانی یک روش سِرو بستنی است که به شکل سنتی ایرانی، بستنی زعفرانی را بین دو قطعه نان مخصوص یا ویفر می‌گذارند. شکل‌های دیگر این گونه خوردنی در جهان، ساندویچ بستنی نام دارد که بستنی را بین دو قطعه نان، شیرینی، بیسکوییت یا کیک می‌گذارند.