ربا خواری و تبدیل شدن به مدرن ترین بانک

رباخواری به عمل دریافت ربا گفته می‌شود که معمولاً به صورت شغل در جوامع گذشته و امروزی می‌باشد و فرد رباخوار با دریافت وثیقه و تضمین از فرد وام‌گیرنده، به وی به جنس یا پول وام با بهره می‌دهد. گاهی اوقات ربا به معنی سود بیش از حد و گاهی به عنوان هر نوع سودی در نظر گرفته می‌شود. به صورت تاریخی در جوامع مسیحی و اسلامی گرفتن هر نوع سودی بر روی پول ممنوع بوده است. مذمت رباخواری در بسیاری متون در بسیاری کشورها یافت می‌شود. مهمترین تغییر در تاریخ رباخواری در کشورهای غربی در سال ۱۵۴۵ میلادی توسط هنری هشتم صورت گرفت که بر اساس آن گرفتن سود بر روی پول آزاد گردید ونیز محله یهودی ها قرن سینزدهم میلادی جایی که یهودی ها به تجار مسیحی وام می دادند و نزول می گرفتند اما تجار مسیحی چرا سراغ یهودی ها می رفتند برای مسیحی ها دادن وام با بهره گناه محسوب می شد و فقط یهودی ها بودند که می تونستند طبق یک احکام تورات تحریب شده ربا بگیرند حکمی که میگه یک یهودی نمی تونه از یهودی دیگه ربا بگیرد اما از دیگران چرا به میزهایی که یهودی ها پشت ان می نشستند و ربا می دادند بنکی می گفتند ربا درامد زیادی داشت و رفته رفته تونستند بنکی ها را به ساختمان های بزرگ یعنی بانک تبدیل کنند و یک ساز و کار قانونی برای اون بوجود بیاورند ساز و کاری که مسیحی…