11- تعمیر گرانکس | تعمیر کورین | ترمیم درز و ترک کورین

آسیب های وارد شده به صفحات کورین پیش ساخته گرانکس به سهولت قابل رفع و تعمیر است. خط و خش های عمیق و تغییر رنگ روی صفحات به سادگی با ساب و پولیش از بین می رود. برای اطلاعات بیشتر در این رابطه به فیلم فصل هشتم (پولیش) مراجعه شود. برای از بین بردن آسیب های جدی تر از قبیل ضربه های منجر به ترک خوردگی، و یا آب بند نبودن صفحات و نفوذ آب، می توان از بلوک گذاری یا بتونه ریزی استفاده کرد.
www.granex.org