10- سطح عمودی کورین | قرنیز کورین | نوار لبه کورین

برای سهولت کار نصابان، صفحات کورین پیش ساخته گرانکس به همراه سه عدد نوار لبه و یک قرنیز سراسری پولیش شده به طول خود صفحه، عرض شش سانتی متر و ضخامت یک سانتی متر در بسته بندی واحد ارائه می شود. پس از نصب و اجرای گرانکس روی کابینت های آشپزخانه، می توان قرنیز را با استفاده از چسب سیلیکون، یا چسب گرانیفیکس به صفحه و دیوار چسباند. www.granex.org