تاثیرات تلفن همراه بر روی مغز کودکان

کنار گذاشتن تلفن همراه سخت است مثلا فرض کنید سرگرم بازی با تلفن همراهتان هستید همین طور که بازی می کنید به هدف های کشور می رسید که باعث میشود مغزتان با ترشح مقداری دوپامین به شما پاداش بدهد و سرانجام جایزه شما در بازی رسیدن به مراحل بالا تر و جدید است و این مراحل جدید هم باز با ترشح دوپامین می شود که در مجموع به ان حلقه اشتیاق مهار ناپذیر می گویند که اتفاقا همان حلقه ای است که مسول رفتار شما در قبال مصرف نیکوتین یا دیگر مواد مخدر است مغز ما طوری برنامه ریزی شده که ما را تشویق به جستجوی چیزهای نو می کند برای همین برنامه های مخصوص تلفن همراه طوری طراحی می شود که مدام محتوای تازه در اختیار ما می گذارد بنابراین کنار گذاشتن انها برایمان سخت است