6- برش سینک و اجاق گاز | برش دایره ای سینک کورین

محل نصب سینک و گاز روکار بر روی صفحات پیش ساخته گرانکس با توجه به نکات درزبندی، محل قرارگیری لوله های گاز، آب و سیفون، روی صفحه مشخص شوند.پس از اندازه گیری ابعاد سینک و گاز و اختصاص یک سانتی متر هوا خور و مقایسه عرض کابینت، قید های کابینت و رویه گرانکس، محل برش مورد نظررامشخص می کنیم.
www.granex.org