علایم و درمان سرطان مری

غذا و مایعات از دهان به سمت معده ازطریق یک لوله عضلانی به نام مری عبور می کند گاهی اوقات سلول های مری به سرطان تبدیل می شوند زمانی که سلول های مری بدون دستور و کنترل تقسیم می شوند سرطان مری نامیده می شوند دو نوع سرطان مری وجود دارد سرطان سلول سنگ فرشی و یا سرطان غده بافت پوششی مری از سلول های نازکی و یک نواخت به نام سلول های سنگ فرشی تشکیل شده است سرطان سلول سنگ فرشی در بخش های بالایی و میانی گسترش می یابد مری علاوه بر سلول های سنگ فرشی دارای سلول های غده ای نیز می باشد سلول های غده ای موکوس و دیگر مایعاتی که به هضم غذا کمک می کنند را می سازنند و رها می کنند اگر اسیدهای معدی به بخش های بالایی مری راه پیدا کنند این اسیدها ممکن است سلول های غده ای را تحریک کنند که سلول ها را وادار به تغییر شوند این تغییرات می توانند سلول های غده ای را به سمت سرطانی شدن سوق دهند که ادنین کارسینون نامیده می شود