5- ماشینکاری صفحات کورین | ماشینکاری درزهای کورین

درزبندی صفحات پیش ساخته گرانکس به محل برش هایی گفته می شود که با استفاده از شابلون برش و اور فرز به صورت نری و مادگی برش خورده و نهایتا با استفاده از چسب گرانیفیکس، بست های اتصال و بیسکوئیت های هم تراز کننده به یکدیگر چسبانده می شوند. جهت پیدا کردن بهترین محل درز لازم است که به موارد ذکر شده در فیلم توجه شود. www.granex.org