پرندگان نیز برای یادگیری از ذهن خود استفاده میکنند و دارای هوش هستند
این مستند درباره ی هوش پرندگان است


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x