مستند مثبت 58 - حادثه ی پلاسکو

این مستند با معرفی شغل آتش نشان و ویژگی های شخصی آن ها شروع و به حوادث پلاسکو از ابتدا تا تفحص از زبان حاضرین روایت می کند.مستند با معرفی شغل آتش نشان و ویژگی های شخصی آن ها شروع و به حوادث پلاسکو از ابتدا تا تفحص از زبان حاضرین روایت می کند.
با هم تماشا میکنیم ...