تیزر مستند زندگی پرفسور سمیعی

تیزر مستند زندگی‌ پروفسور سمیعی ساختهٔ‌ گروه فیلم سازان آلمانی‌ بهرینگ را با هم تماشا میکنیم