حاج آقا قرائتی - هر تحقیق و پژوهش باید چهار شرط داشته باشد

هر تحقیق و پژوهش باید چهار شرط داشته باشد، کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .