حاج آقا قرائتی - مشکل بی هنری در مدارس و دانشگاهها

مشکل بی هنری در مدارس و دانشگاهها، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .