زنی که در باغ وحش طعمه ببر شد

فیلم منتشر شده از دوربین‌های مدار بسته پارک سفری نشان می‌دهد پس از خروج یک از زن از داخل خودرویش در باغ وحش، ناگهان یک ببر به آن زن حمله می‌کند و او را با خود می‌برد.
گفتنی است یک زن دیگر نیز که همراه قربانی بود برای نجاتش از خودرو پیاده شد، اما او نیز گرفتار ببر شد و به شدت جراحت برداشت.