تیکه روحانی به رئیسی و تتلو

نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهور منتخب و جواب به سوال خبرنگار درباره سینما و موسیقی و کنایه جنجال برانگیز روحانی خطاب به دیدار رئیسی و تتلو