فیلم زامبی در آسانسور

دوربین مخفی هیجان انگیز فکر کنید در آسانسور هستید که یک زامبی وارد میشود