پاندای غول پیکر از فهرست حیوانات در معرض خطر خارج شد

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارشناسان برای افزایش جمعیت پاندا، علاقه‌ی کم این حیوان برای جفت‌گیری در باغ‌وحش‌ یا محیط‌های غیرطبیعی است. همچین پاندا را باید حیوان پرخوری دانست. برخلاف گاو که دستگاه گوارش پیچیده‌ای دارد گوارش پاندا بسیار ساده‌تر است. در گاو معده از ۴ قسمت تشکیل شده که در ادامه به روده‌ای طولانی برای جذب مواد خوراکی ختم می‌شود. بنابراین گاو توانایی خوردن و جذب مواد غذایی متنوع دارد. اما معده‌ی پاندا یک قسمتی است و روده‌ی کوتاهی دارد. این عامل باعث شده پاندا تا ۱۷ ساعت در روز و نزدیک به ۱۲.۵ کیلوگرم بامبو بخورد و تنها ۱۷ درصد آن را جذب کند. تغذیه برای پاندا اهمیت فراوانی دارد. هر پاندای جوان در طول روز به طور متوسط ۱۲.۵ کیلوگرم بامبو می‌خورد که اهمیت وجود یک زیست‌گاه طبیعی برای این حیوان را مشخص می‌کند. اما اخبار منتشر شده در مورد افزایش جمعیت پاندا انتهای مسیر نیست چرا که کارشناسان در پایداری آن در دراز مدت شک دارند. در نتیجه نباید خیلی از شنیدین این خبر خوشنود بود. در گزارش IUCN آمده است: اگرچه در حال حاضر شاهد افزایش جمعیت پانداها هستیم اما عواملی نظیر تغییرات آب‌و‌هوایی ۳۵ درصد از مساحت جنگل‌های بامبو به عنوان زیست‌گاه اصلی پاندا را در ۸۰ سال آینده تهدید می‌کند. بنابراین…