خدا را شکر می‌کنم با فیلم خوبی به سینما برگشتم

سام درخشانی در گفت‌وگوی تصویری با فارس گفت: خدا را شکر می‌کنم با فیلم خوبی به سینما برگشتم.