تبلیغات هوشمنده و جالب نامزد شورای شهر تهران (خداییش من که باهاش موافقم)

در دوره های اخیر شاهد ورود افراد بی کفایت و فقط معروف یا مشهور در شورای شهر بوده ایم، محمد ابراهیمی فاضل با انتشار حرف های صریح و بی پرده اش در این ویدیئو، با زبان طنز و عامه پسند به وضع موجود انتقاد کرد...
در صورت بر دل نشستن حرف های این ویدیو، جمعه به ایشان با کد انتخاباتی 1262 رای دهید، بی توجه به لیست بندی ها و جریانات قدرت موجود ... یا حق