تفاوت زن و مرد و بحث حقوق زن

علت تفاوت حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چيست؟
جواب :
http://hoghogh.porsemani.ir/content/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x