آیا حجاب داشتن حین تلاوت قرآن لازم است؟

لینک زیر:
http://www.shabakema.com/video/291140/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%9F


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x