طنز تقلید غذا خوردن حیوانات

قراره خلاقیت خنده داره این آقای محترم و ببینیم که می خواد به دوستش نشون بده حیوانات چطور غذا می خورن .