تحقیق بررسی مقدماتی و بررسی ساختار كنترل داخلی

بخشی از متن:
این روش ها، تشكیل دهنده بررسی مقدماتی و پیش درآمدی است برای حسابرسان و قسمت مورد رسیدگی درباره ی رسیدگی های تفصیلی كه در پی خواهد آمد.
اما، حسابرسان باید دقت كنند كه بر بررسی مقدماتی ...
دانلود :
http://beroozfile.ir/product/12588/315