کوادکوپتر CX35

شما می توانید انواع کوادکوپتر را از مجموعه رایان هابی تهیه فرمایید.
02144760048
09123266497
www.hobbyryan.com